WYROBY Z MALAMUCIEJ SIER¦CI



Polecam ciepłe wyroby robione przeze mnie na drutach z sier¶ci malamutów i nowofunlandów